Wiadomości z Polski i ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Zabytki

 

Architektura sakralna

Korytnica – Kościół w Korytnicy wzniesiono w  latach 1919-1926, wg projektu architekta Józefa Piusa Dziekańskiego w  miejsce kościołów drewnianych- zniszczonego w roku 1725 i spalonego w  roku 1775 oraz murowanego z 1835 roku rozebranego w 1919r. Wybudowany na planie krzyża łacińskiego, trójnawowy z transeptem oraz dwoma wieżami od frontu. W kościele tym został zrealizowany pełny program bazyliki.Życzyn- Kościół w Życzynie pochodzi z 1949r jest głównym obiektem w  zespole z zabytkową dzwonnicą i starodrzewiem. Należy do budowli bezwieżowych o skromnym programie realizacyjnym, choć posiada układ trójnawowy. Wyższa nawa posiada własne oświetlenie poprzez prostokątne, półkoliście zakończone okna, natomiast nawa boczna przez okna okrągłe. Wyróżnikiem w bryle kościoła jest ażurowo opracowana sygnaturka w  zwieńczeniu fasady, będąca namiastką wieży kościelnej.

Zespoły rezydencjonalne i folwarczne

Trojanów- Miejscowość znana od XVI wieku. Na przełomie VIII i XIX w. właścicielami majątku byli Mędrzedccy, dla nich założono park. W 1868r. gdy dobra należały do rodziny Ordęgów, wzniesiono dwór, zapewne wg proj. arch. Bolesława Podczaszyńskiego. Zasadniczo założenie parkowe opiera się na układzie swobodnym, choć występują też w jego kompozycji elementy geometryczne, którymi są przede wszystkim aleje. Przy części rezydencjonalnej funkcjonuje część gospodarcza z takimi obiektami, jak: rządówka, obora-stajnia, obora-chlewnia, magazyn zbożowy.
Korytnica
- Dwór w Korytnicy został wzniesiony w drugiej połowie XIX w., w stylu klasycznym. Posiada typową dla dworów bryłę: parterowy z częścią środkową dwukondygnacyjną oraz portykiem kolumnowym na osi od frontu, podkreślającym reprezentacyjność budowli.
Życzyn- Założenie dworskie w Życzynie powstało w końcu XIX w. i obejmowało: dwór, park, zabudowania folwarczne, czworaki, ogrody warzywne, sady oraz las. Dwór i rządówka zostały przebudowane, a z zabudowań folwarcznych zachowała się okazała obora z czerwonej cegły.
Podebłocie- W Podebłociu znajdowały się dwie skromne siedziby ziemiańskie. Jedna z murowanym dworem, przy obecnej szkole, drugie z  dworem drewnianym, rozebranym w 1998r.

Zabytki techniki

Gmina Trojanów należy do wyjątkowych pod względem występowania zabytkowych obiektów techniki, gdyż przetrwało ich do dnia dzisiejszego stosunkowo dużo. Należą do nich młyny wodne, wiatrak koźlak i skromniejsze kuźnie. Najstarszym obiektem w tej grupie zabytków jest młyn wodny w miejscowości Grąd, wzniesiony na przełomie XVIII/XIX wieku. Pierwotnie napędzany był na dwa koła wodne zastąpione po I wojnie światowej na jedna turbinę a następnie w roku 1947 przystosowany do napędu elektrycznego.Niewielki młyn wodny, istniejący do dzisiaj, wzniesiono około 1870 roku w Skrudzie. Napędzany był wyłącznie kołem wodnym podsiębiernym i pracował do roku 1947.Z końca XIX wieku pochodzą młyny wodne z Woli Życkie i  miejscowości Kozice-Mika. Pierwotny napęd stanowiły koła wodne nadsiębierne później zamienione na turbiny.Zupełnie unikatowym zabytkiem jest drewniany wiatrak koźlak w Woli Koryckiej Dolnej. Został on zbudowany w 1811 roku. Napęd wietrzny pracował do lat 50-tych, później na prąd elektryczny.

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne

Licznie na terenie gminy występują kapliczki, figury i krzyże przydrożne, datowane od XIX wieku do lat 40 XX wieku. Do okazałych obiektów w tej grupie, należy czteroboczna, pseudokubaturowa, murowana kapliczka, z przeszklonym z trzech stron wnętrzem, w miejscowości Wola Korycka Górna.Powszechnie spotykamy kapliczki jedno- lub wielokondygnacjowe w formie słupów bądź filarów z wnękami na przedstawienie świętych. Tego typu kapliczki, często posiadają formy rozbudowane, m.in. poprzez stosowanie zadaszonych arkad w górnej kondygnacji. Wśród nich wyróżniają się przede wszystkim: neobarokowa kapliczka na planie trójkąta w Woli Koryckiej Dolnej; elektryczna kapliczka na planie kwadratu w Kozicach oraz neogotycka kapliczka na planie trójkąta z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Podebłociu, datowanej na początek XX wieku.Najliczniej występują krzyże przydrożne, wykonane z różnych materiałów. Na szczególną uwagę zasługuje granitowy krzyż w miejscowości Jagiełła z lat 20-XX wieku.

INTERmedi@
Urząd Gminy w Trojanowie, Trojanów 57A, 08-455 Trojanów, pow. garwoliński, woj. mazowieckie
tel.: 25 682 71 20; 25 6827121; 25 6827107; 25 6827631, fax: 25 682 71 95, email: ug@trojanow.pl, http://www.trojanow.pl
NIP: 8261150903
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI