Wiadomości z Polski i ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Archeologia

 

Mimo niewielkiego nasycenia terenów gminy Trojanów materiałem pradziejowym, o czym świadczą nieliczne stanowiska położone wzdłuż rzek: Okrzejki, Korytki oraz bezimiennego cieku wodnego płynącego wzdłuż południowej granicy gminy, ogromną wartość konserwatorską posiada kompleks stanowisk wczesnośredniowiecznych w okolicy wsi Podebłocie. Występuje tutaj grodzisko w połączeniu z osadami przygrodowymi oraz cmentarzyskami, co stanowi bardzo cenny z punktu widzenia naukowego przykład współistnienia i wzajemnych zależności elementów osadnictwa wczesnośredniowiecznego.

Podczas badań zlokalizowano obiekty przestrzenne takie jak ziemianki mieszkalne, gospodarcze, jamy i paleniska otwarte. Znaleziono ogromne ilości fragmentów naczyń glinianych, szczątków zwierzęcych, przedmiotów metalowych ( żelazne groty, noże, uprzęż końska) oraz miedzianych, kamiennych ( osełki) i kościanych ( szydła, rączki od noży).

Podebłocie zalicza się do grodzisk cyplowych. Jest ono jednym z niewielu tego typu stanowisk w Polsce. Cały ten zespół stanowił silny i ważny punkt osadniczy na prawym brzegu Wisły, szczególnie w okresie od połowy VIII do przełomu XI/XII wieku.

W czasie badań archeologicznych prowadzonych w 1986r. w Podebłociu natrafiono na trzy fragmenty tabliczek z wypalanej gliny, pokrytych zagadkowymi znakami pisma, które stanowią tylko część większych tekstów. Znaleziska te zostały wstępnie datowane na około połowę IXw. Są to pierwsze znalezione w trybie regularnych badań naukowych najstarsze zabytki piśmiennictwa we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich.

Znaleziska te uznawane są za uproszczone litery alfabetu greckiego. Znaki na pierwszych dwóch tabliczkach odczytane zostały jako greckie iota (i), sigma (s), chi (ch), będące we wczesnym średniowieczu szeroko rozpowszechnionym w chrześcijańskiej Europie symbolem Jezusa Chrystusa. Na większej tabliczce wspomnianym znakom towarzyszy grecka litera N(ny), która może oznaczać skrót słowa "nika" (zwyciężaj), przy czym cały zapis mógłby oznaczać "Iesos Christos Nika - Jezu Chryste zwyciężaj". Trzecia tabliczka nie została dotąd odczytana.

 

INTERmedi@
Urząd Gminy w Trojanowie, Trojanów 57A, 08-455 Trojanów, pow. garwoliński, woj. mazowieckie
tel.: 25 682 71 20; 25 6827121; 25 6827107; 25 6827631, fax: 25 682 71 95, email: ug@trojanow.pl, http://www.trojanow.pl
NIP: 8261150903
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI