Wiadomości z Polski i ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Kultura

 

Czytelniku!

Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę zdobytą w szkole, aktualizować ją, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poznać świat i zmiany w nim zachodzące, przyjemnie spędzić wolny czas – wstąp do Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie.

BIBLIOTEKA DYSPONUJE:

 • stanowiska komputerowe z szerokopasmowym dostępem do internetu

 • 13 tyś. księgozbiorem z zakresu literatury pięknej, naukowej i popularnonaukowej ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz atrakcyjnym zbiorem książek dla dzieci i młodzieży.

 • księgozbiorem podręcznym zasobnym w encyklopedie, słowniki, poradniki, roczniki statystyczne, bibliografie ogólne i specjalistyczne, opracowania monograficzne, podręczniki akademickie. Posiada także 7 tytułów czasopism bieżących.

 • katalogami: alfabetycznym i rzeczowym

 • kartotekami: osobową, recenzji, regionalna oraz wycinków prasowych dotyczących gminy Trojanów.

POMAGA:

 • udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych –

bezpośrednio i  telefonicznie:

- o zbiorach własnych oraz warunkach korzystania z nich

- o książkach, autorach, tytułach i seriach wydawniczych

 • organizuje czas wolny dla dzieci w różnych formach:

- w ferie w bibliotece ‘ Wakacje w bibliotece”

- gry i zabawy z książką, czytanie bajek

- konkursy recytatorskie, plastyczne i literackie

- gry planszowe

PRZYJDŹ – SPRAWDŹ - SKORZYSTAJ

Funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie pełni Elżbieta Szlendak.

Filia Biblioteczna w Korytnicy – Gminne Centrum Informacji

POSIADA:

 • stanowiska komputerowe z szerokopasmowym dostępem do internetu

 • 7600 woluminów książek literatury pięknej, dla dzieci i popularnonaukowej

 • 6 tytułów czasopism bieżących

 • katalogi: alfabetyczny i rzeczowy


ORGANIZUJE:

 • pracę z dziećmi w postaci konkursów, gier, zabaw i wieczorów bajek

 • udziela informacji bibliotecznych


L.p.

Miejscowość

Godz. pracy

Nr telefonu

1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie

Poniedziałek - Piątek 800 - 1600

Pierwsza i ostatnia sobota 800 - 1600

025 6827571

2.

Filia Biblioteczna w Korytnicy

Poniedziałek - Piątek 800 - 1600

Pierwsza i ostatnia sobota 800 - 1600

025 6827077


 

Dawne zwyczaje, obrzędy, piosenki i pieśni południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza, kultywowane są, przypominane i  prezentowane na różnego typu festiwalach i spotkaniach przez Zespół Ludowy z Woli Koryckiej Górnej, skupiający w swoich szeregach 8 kobiet i jednego mężczyznę.

Zespół powstał w 1996 roku a jego kierownikiem jest Pani Maria Bienias. Kontakt z zespołem można uzyskać pod numerem telefonu 025 6825167. Swoją twórczość artyści ludowi z Woli Koryckiej Górnej prezentowali min. na:

 • Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą.
 • Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich- "Powiślaki" w Maciejowicach.
 • Prezentacjach wielkanocnych zwyczajów i obrzędów ludowych "Tradycje Wielkanocne" w Siedlcach.
 • Prezentacjach kolędowania, jasełek i widowisk bożonarodzeniowych "Kolędnicy" w Siedlcach.
 • Prezentacjach zwyczajów, obrzędów i potraw ostatkowych "Kusaki" w Siedlcach.
 • Prezentacjach ludowych śpiewów o cudach i niezwykłych wydarzeniach "Przy źródełku" - miejsca kultu religijnego Mazowsza i Podlasia.
 • Prezentacjach wiejskich zwyczajów jesiennych "Jesienne wioeczory" w Siedlcach i Stoczku Łukowskim
 • Festiwalu Fundacji Muzyka kresów "Najstarsze pieśni Europy"

 

 

Mimo dość krótkiego okresu swojego funkcjonowania - zarówno zespół, jak i jego kierowniczka indywidualnie, mogą się pochwalić nie małymi sukcesami. Do najważniejszych można zaliczyć:

 • wyróżnienie na festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą w roku 1998.
 • wyróżnienia i pierwsze nagrody na innych festiwalach i spotkaniach twórców ludowych.

Indywidualnie Pani Maria Bienias:

 • pierwsza nagroda na festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą w latach 1998 i 2002.
 • pierwsza nagroda za twórczość ludową - wycinanki, kwiaty z bibuły, firanki, pająki w Siedlcach w roku 2001.
 • nagrody i wyróżnienia na innych festiwalach i  spotkaniach twórców ludowych.

 

UG Trojanów
Urząd Gminy w Trojanowie, Trojanów 57A, 08-455 Trojanów, pow. garwoliński, woj. mazowieckie
tel.: 25 682 71 20; 25 6827121; 25 6827107; 25 6827631, fax: 25 682 71 95, email: ug@trojanow.pl, http://www.trojanow.pl
NIP: 8261150903
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI